Polityka prywatności & RODO

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami prawnymi wynikającymi z Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także by zapewnić Państwu pełną wiedzę na temat przetwarzanych przez nas danych, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie danych. Pozyskaliśmy je ze źródeł ogólnodostępnych (stron redakcji, wydawców, prasy drukowanej, blogów itp., Facebooka, stron firmowych branży motocyklowej), z przekazanych nam przez Państwa wizytówek, czy indywidualnych zgłoszeń przez formularz na naszej stronie www.x-cross.pl

Przetwarzamy Pani/Pana dane jako Administrator w celu dostarczania naszych materiałów i informacji prasowych dotyczących prowadzonych działań wizerunkowych, PR oraz wydarzeń i aktywności związanych z prowadzoną działalnością, a pozostających tematycznie w sferze Państwa zawodowych zainteresowań. Przyświeca nam wszystkim chęć pozostania w kontakcie z tymi spośród Państwa, którzy mogą być tematycznie zainteresowani określoną informacją prasową i/lub wykorzystują przesłane materiały w codziennej pracy.

Zapewniamy, że kierowane do Państwa informacje nie noszą znamion ofert sprzedażowych w rozumieniu prawa handlowego. Materiały wysyłane są za pomocą poczty elektronicznej.

Przykładamy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy także poinformować, że:

 

  1. Nasz adres to: Cross Media, ul. Akacjowa 3, 05-501 Piaseczno.
  2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: redakcja@x-cross.pl
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią, nie naruszający interesów oraz podstawowych praw i wolności osób.
  4. Przetwarzamy następujące Pani/Pana dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu (z których korzystacie Państwo do celów służbowych), nazwę redakcji/medium/firmy
  5. Pani/Pana dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego. W sprawach spornych prosimy o kontakt pod adresem: redakcja@x-cross.pl