Regulamin uzupełniający MP i PP Superenduro w Tarnowie Podgórnym

Z nieznanych nam bliżej powodów PZM do tej pory nie udostępnił Regulaminu MP i PP SE w Tarnowie Podgórnym, co czynimy.

Czy podobnie będzie z Regulaminem zawodów w Roszkowie, którego też nie ma? Przy okazji… PZM nie odnotował sukcesu naszych zawodników na ME w Estonii i na ME Enduro na Łotwie. Nie ma także relacji z ORLEN MXMP z Człuchowa. Nie ma się czym chwalić?

Regulamin uzupełniający

V RUNDA MISTRZOSTW POLSKI,

V RUNDA PUCHARU POLSKI SUPERENDURO HUSQVARNA POZNAŃ

Tarnowo Podgórne 06 lipca 2019 r.

1. ORGANIZATOR

Motoklub Wielkopolski

Adres: ul. Cicha 25, Chyby 62-081

Adres do korespondencji: Husqvarna Poznań, ul. Obornicka 299a, 60-691 Poznań

Tel. 694 936 502 e-mail: motoklubwielkopolski@wp.pl

Facebook: motoklubwielkopolski

2. ZAŁOŻENIA

Zawody jednodniowe organizowane na zlecenie i zgodnie z kalendarzem imprez ZG PZM jako V runda Mistrzostw Polski oraz V runda Pucharu Polski Super Enduro Husqvarna Poznań.

3. TERMIN I MIEJSCE

Termin: 06.07.2019 r

Adres: Rumianek ul. Szkolna

Koordynaty GPS (baza zawodów): 52.472493, 16.624650

4. WŁADZE ZAWODÓW

Sędzia zawodów Krzysztof Marchewka Nr Lic. PZM

Dyrektor zawodów Waldemar Iracki Nr Lic. PZM P 030/13

Kierownik Biura zawodów Marlena Pręgowska

Kierownik komisji technicznej Filip Mikołajczak

Chronometraż Motoresults – Grzegorz Ostrowski

Komisarz ochrony środowiska Łukasz Świniarski S/M nr 309/17

Lekarz zawodów Lek.Sylwia Polaszek

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do zawodów można dokonać w dwóch terminach. Pierwszy termin zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego kończy się w dniu 02 07 2019 Drugi termin trwa od 03 07 2019 r do dnia zawodów, przy czym wpisowe wpłacone w drugim terminie jest wyższe o 40 zł zgodnie z informacją poniżej. Zgłoszenia do każdej z klas należy dokonać na druku obowiązującym dla zawodów Super Enduro stanowiącym załącznik do Zasad Rozgrywek Super Enduro 2019 (druk można znaleźć na stronie http://www.pzm.pl/regulaminy/enduro/super-enduro) lub poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie zgloszenia.pzm.pl. Wypełnione druki zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty wpisowego należy przesłać na adres mailowy organizatora: motoklubwielkopolski@wp.pl  Wszystkich zawodników obowiązuje znajomość i przestrzeganie Regulaminu Super Enduro na 2019 rok opublikowanego na stronie <http://www.pzm.pl/regulaminy/enduro/super-enduro >wraz z dodatkowymi komunikatami. Uczestnicy bez licencji, startujący pierwszy raz w Pucharze Polski i ubiegający się o uzyskanie certyfikatu, powinni w szczególności zapoznać się z zasadami podanymi w pkt. 4 Zasad Rozgrywek Super Enduro 2019 http://www.pzm.pl/regulaminy/enduro/super-enduro. Podczas zgłaszania do odbioru administracyjnego, zawodnik zobowiązany jest przedstawić:

1. wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia;

2. ważną na 2019 rok licencję sportową PZM lub międzynarodową odpowiednią dla rozgrywek Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski i klasy do której zawodnik został zgłoszony (zgodnie z pkt. 1 Regulaminu SuperEnduro) – nie dot. klasy Amator;

3. kartę zdrowia z ważnymi badaniami lekarskimi – nie dot. klasy Amator;

4. kask ochronny z ważną homologacją;

5. dowód wpłaty wpisowego.

Uczestnicy klasy Amator podpisują oświadczenie o swoim stanie zdrowia.

Wpisowe na jeden dzień zawodów wynosi 110 zł, jeśli zostanie wpłacone do dnia

02 07 2019 r. oraz 150 zł po tym terminie i w dniu zawodów (wraz z opłatą za pomiar czasu – transponder)

Opłaty dodatkowe klasa Hobby (Amator):

1. ubezpieczenie 25 zł

2. opłata za egzamin dla osób ubiegających się o licencję 50 zł

Wpisowe należy wpłacać na konto klubu: 93 1020 4027 0000 1702 1479 2271 Motoklub Wielkopolski (Tytuł przelewu Imię i nazwisko zawodnika)

6. UDZIAŁ ZAWODNIKÓW ZAGRANICZNYCH

Zawody są dostępne dla zawodników zagranicznych. Zawodnicy zagraniczni muszą przedstawić podczas odbioru administracyjnego licencję FIM Europe (UEM) lub FIM wraz z pozwoleniem na start wydanym przez macierzystą federację zawodnika. Zawodnicy zagraniczni maja prawo startu jedynie w klasach Mistrzostw Polski.

7. BIURO ZAWODÓW

Adres: 62-080 Rumianek, ul. Szkolna

tel. 574 628 155 czynny w dniu zawodów

e-mail: motoklubwielkopolski@wp.pl

Godziny otwarcia biura: w dniu zawodów w godz. od 8:00 do zakończenia zawodów.

Szkolenie i egzamin teoretyczny obowiązkowy dla uczestników startujących w klasie Amator/Hobby oraz dla ubiegających się o uzyskanie licencji odbędzie się w dniu zawodów o godz. 9:00 przy biurze zawodów.

8. ODBIÓR TECHNICZNY

Godziny odbioru technicznego:

w dniu 06 07 2018 w godzinach od 8.30 do 10:30

Wymogi techniczne motocykli zgodne z pkt.5 Regulaminu Super Enduro

9. ODPRAWA ZAWODNIKÓW

Odprawa zawodników odbędzie się w dniu zawodów o godz. 09:45 przy maszynie startowej. Ze względu na fakt, iż we wszystkich poprzedzających rundach zawody odbywały się przy połączeniu klas, przedstawiony harmonogram ramowy uwzględnia taki podział. Decyzja o łączeniu klas należy do Sędziego zawodów.

10. CZAS TRWANIA WYŚCIGÓW

Wszystkie klasy 6 min + 2 okrążenia

11. TRASA

O długości ok 450 metrów, szerokość min. 4 metry z 12 przeszkodami. Pole startowe szerokości 8 metrów i długości 30 metrów do pierwszej przeszkody. Odbioru trasy dokona sędzia zawodów w dniu zawodów.

12. NUMERY STARTOWE

Zawodnicy mają obowiązek posiadać własne numery startowe.

W pierwszej kolejności będą honorowane numery zarezerwowane w zawodach Super Enduro.

Można dokonywać rezerwacji numerów na stronie motoresults.pl w dyscyplinie Super Enduro. Zmiany numerów startowych podczas trwania sezonu jest niemożliwe.

Kolory tła i numerów startowych wg pkt. 3 Regulaminu Super Enduro

13. KONKURENCJE

W trakcie zawodów będzie obowiązywał podział na klasy zgodnie z pkt. 1 Regulaminu Super Enduro.

14. PROTESTY

Protesty mogą być zgłaszane pisemnie na ręce Dyrektora zawodów wraz z kaucją 200,-zł w terminach przewidzianych przez RSM. Kaucja przy rozpatrywaniu protestu wymagającego rozbiórki silnika motocykla wynosi 500,- zł.

15. WYNIKI

Nieoficjalne 10 minut po każdym wyścigu, a wyniki oficjalne 30 minut po wywieszaniu nieoficjalnych wyników.

Warunkiem indywidualnego sklasyfikowania zawodników w rundzie jest start w klasie nie mniej niż 3 zawodników. W każdej klasie wręczone zostaną puchary za 3 pierwsze miejsca. Nagrody otrzymują zawodnicy w danej klasie, którzy zdobyli największą ilość punktów z wyścigów finałowych. W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje ostatni wyścig finałowy. Zawodnicy nie uczestniczący w ceremonii wręczania w wyznaczonym miejscu i czasie tracą prawo do otrzymania nagród.

16. ZASADY ROZGRYWEK DLA KLASY HOBBY (Amator) W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA WIĘKSZEJ LICZBY ZAWODNIKÓW NIŻ 16.

Trening w dniu zawodów odbywają się z pomiarem czasu. Czas przejazdu jednego najszybszego okrążenia podczas treningu decyduje o kolejności startu do biegu kwalifikacyjnego.

Zawodnik z najlepszym czasem w treningu będzie pierwszym zawodnikiem zakwalifikowanym do pierwszego biegu kwalifikacyjnego, zawodnik z drugim najlepszym czasem będzie pierwszym zakwalifikowanym do drugiego biegu kwalifikacyjnego, zawodnik z trzecim czasem będzie drugim zakwalifikowanym w pierwszym biegu kwalifikacyjnym, zawodnik z czwartym czasem będzie drugim zawodnikiem w drugim biegu kwalifikacyjnym i tak dalej.

Zawodnik z najlepszym czasem z obu biegów kwalifikacyjnych będzie pierwszym zakwalifikowanym do wyścigu grupy A, zawodnik z drugim najlepszym czasem obu biegów kwalifikacyjnych będzie pierwszym zakwalifikowanym do wyścigu grupy B, zawodnik z trzecim najlepszym czasem obu biegów kwalifikacyjnych będzie drugim zakwalifikowanym do wyścigu grupy A, zawodnik z czwartym najlepszym czasem obu biegów kwalifikacyjnych będzie drugim zakwalifikowanym do wyścigu grupy B i tak dalej.

Następnie zostaną rozegrane dwa wyścigi półfinałowe (wyścig grupy A oraz wyścig grupy B) i z każdego z wyścigów zostanie wyłonionych po 8 zawodników (w sumie 16 zawodników) z najlepszym czasem, którzy zakwalifikują się do wyścigu finałowego. Zawodnik z najlepszym czasem z wyścigu finałowego wygrywa rozgrywki w klasie, zawodnik z drugim czasem wyścigu finałowego zajmuje drugie miejsce, zawodnik z trzecim czasem wyścigu finałowego zajmuje trzecie miejsce itd.

17 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie prace naprawcze na terenie strefy napraw jak i w parku maszyn muszą odbywać się po ustawieniu motocykla na macie ekologicznej. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 300 zł. W przypadku niezapłacenia kary, bądź nie zastosowaniu maty po nałożeniu wyżej wymienionej kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów.

Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty powstałe w stosunku do zawodników i ich mienia, jak również za szkody i straty spowodowane przez zawodników w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

Organizator przypomina, że każdy zawodnik ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenie zasiewów pól uprawnych i innych spowodowanych przez siebie. Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

Dyrektor zawodów

Waldemar Iracki

HARMONOGRAM CZASOWY ZAWODÓW

SOBOTA 06 07 2018

Od 8:00 do zakończenia imprezy czynne biuro zawodów

8:00-10:00 odbiór administracyjny

8:30-10:30 odbiór techniczny

8:30 kontrola toru

9:00 szkolenie i egzamin teoretyczny dla klasy Amator oraz na licencję

9.45 odprawa zawodników

TRENINGI

10:00 trening klasy MP Junior + MP Open

10:15 trening klasy Hobby (Amator)

10:30 trening klas PP Open C

10:45 trening klas PP Młodzik + Kobiety

11:00 trening klas PP Open B + Master

KWALIFIKACJE

11:15 trening klasy MP Junior + MP Open

11:30 trening klasy Hobby (Amator)

11:45 trening klas PP Open C

12:00 trening klas PP Młodzik + Kobiety

12:15 trening klas PP Open B + Master

12:30 Bieg kibica

FINAŁY

13:10 Finał 1 klas MP Junior + Open

13:25 Finał 1 klas PP Open C + Amator

13:40 Finał 1 klas PP Młodzik + Kobiety

13:55 Finał 1 klas PP Open B + Master

14:10 Finał 2 klas MP Junior + Open

14:25 Finał 2 klas PP Open C + Amator

14:40 Finał 2 klas PP Młodzik + Kobiety

14:55 Finał 2 klas PP Open B + Master

15:10 Finał 3 klas MP Junior + Open

16:00 Prezentacja wyników i zakończenie zawodów