Ubezpiecz się, na wszelki wypadek

Sport ma to do siebie, że poza ogromną satysfakcją bywa także źródłem kłopotów. Na szczęście można się przed nimi zabezpieczyć. Ofert niestety jest na rynku niewiele, dlatego postanowiliśmy przedstawić jedną z nich, jaką oferuje PZU. Oczywiście warto samemu także troche poszperać w necie i wybrac ofertę tę najbardziej dla Was atrakcyjną.

Ubezpieczenie kierowane jest do sportowców (zarówno zawodowców, jak i amatorów), oraz osób rekreacyjnie uprawiających sport, organizatorów sportu, oraz osób uczestniczących w kulturze fizycznej z racji funkcji lub zajmowanego stanowiska. Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do potrzeb ubezpieczonych osób i możliwości finansowych ubezpieczającego.
Wypłacone świadczenia stanowią dla sportowca, albo osoby zawodowo związanej ze sportem, finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go spotkało. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, albo śmierć ubezpieczonego.

Zawierane umowy mogą przewidywać:

  • pełny czas ochrony, obejmujący odpowiedzialność za wypadki nie tylko podczas uprawiania określonej w umowie dyscypliny sportu, lub w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej, ale także w czasie podróży i w życiu prywatnym,

  • ograniczony czas ochrony, przewidujący odpowiedzialność tylko za te wypadki, które zdarzyły się podczas uprawiania dyscypliny sportu określonej w umowie, lub w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w kulturze fizycznej.

Ubezpieczenie może być zawarte według jednego z trzech wariantów, różniących się maksymalną wysokością sumy ubezpieczenia, oraz zasadą odpowiedzialności w odniesieniu do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Każdy wariant obejmuje te same świadczenia podstawowe:

  • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,

  • z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; świadczenie wynosi 50% sumy ubezpieczenia, a za opłatą dodatkowej składki wysokość tego świadczenia można podwyższyć do 100% sumy ubezpieczenia,

  • zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych, oraz kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Do umów z rocznym okresem odpowiedzialności, zawieranych na rachunek zawodników uprawiających sport profesjonalnie, oraz osób wykonujących zawód związany z uczestnictwem w kulturze fizycznej, może być włączone tzw. świadczenie przejściowe. Świadczenie wypłaca się w związku z czasową niezdolnością ubezpieczonego do uprawiania sportu i wykonywania pracy, trwającą nieprzerwanie przez ponad 6 miesięcy.
Do rocznych umów, zawieranych wyłącznie na rachunek zawodników uprawiających sport profesjonalnie, za opłatą dodatkowej składki może być włączone jednorazowe świadczenie z tytułu całkowitej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportu określonej w umowie. Składkę za ubezpieczenie sportowców ustala się według jednej z pięciu klas ryzyka, w zależności od uprawianej dyscypliny sportu, natomiast składkę za ubezpieczenie osób uczestniczących w kulturze fizycznej z racji funkcji lub stanowisk ustala się zawsze według II klasy ryzyka.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułEnduro Race – pierwsza odsłona
Następny artykułWyoutowani!