20 Styczeń 2020

Krzysztof Hipsz
redaktor naczelny/wydawca

Ewa Jeżak
dyrektor artystyczny

Alek Skoczek
tekst/foto

Łukasz Kręcichwost
tekst/foto

Ewa Kowalewska
tekst/foto

Luigi Saladini
tekst/foto

Bartosz Dorosz
tekst/foto

Peter Narewski
tekst/foto

Adam Chrześcijański
tekst/foto

Maria Wągrowska
foto