Ubezpiecz się trenerze

Dla kogo? Prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej, praca z młodymi sportowcami i samodzielne uprawianie sportu to wielka radość, ale i odpowiedzialność. Prowadzący działalność, trener lub instruktor odpowiada pośrednio za zdrowie i życie swoich podopiecznyc oraz innych osób, które mogłyby doznać szkody w wyniku takiej działalności lub aktywności sportowej.

Dlatego warto wykupić ubezpieczenie OC w PZU. Dzięki niemu zostanie wypłacone odszkodowanie osobie, jeśli z powodu zaniedbań wyrządzisz komuś szkodę. Ubezpieczenie jest skierowane do: podmiotów, które prowadzą działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym, organizacji sportowych, trenerów i instruktorów sportowych, innych pracowników obsługi sportu, sportowców. Najważniejsze korzyści obejmuje odpowiedzialność cywilną, za szkody, które są związane z prowadzeniem działalności sportowo-rekreacyjną; jeśli jesteś trenerem lub instruktorem – zwiększa Twoją wiarygodność; zapewnia odszkodowanie osobom trzecim, które zostały poszkodowane; dzięki dodatkowym klauzulom ubezpieczenie jest dostosowane do Twoich potrzeb; składkę możesz zapłacić jednorazowo lub w uzgodnionych ratach; dla osób, które zawrą ubezpieczenie zbiorowe, przygotowano korzystne zniżki. Co obejmuje ubezpieczenie? PZU wypłaci osobom poszkodowanym (osobom trzecim) odszkodowanie, jeśli z Twojej winy wydarzy się szkoda, np.: w czasie treningu na źle przygotowanym torze jeden ze sportowców złamie rękę, ktoś poślizgnął się na źle umytej podłodze sali gimnastycznej i doznał wstrząśnienia mózgu, w czasie zawodów motocyklowych sportowiec uszkodził zaparkowany przy trasie samochód. PZU proponuje także dodatkowe klauzule, które obejmują inne szkody, np.: powstałe w mieniu, z którego korzystasz na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania. Przykład: jesteś instruktorem MX i wynajmujesz tor na godziny. Jeden z Twoich kursantów uszkodził maszynę startową – PZU wypłaci odszkodowanie właścicielowi. Możesz wykupić także klauzulę, która obejmuje szkody powstałe poza Polską gdy, np.: organizujesz treningi we Włoszech, jesteś zawodnikiem, który startuje w zagranicznych imprezach sportowych.